Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set  [25190]

Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set

Price:

NZD$118.73

Brand:
Tamiya
Model:
25190
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set" title="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set"
alt="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set" title="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set"
alt="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set" title="Tamiya #25190 - 1/350 Yukikaze Detail Up Set"
Write a review
Tamiya item 25190 - Yukikaze Detail Up Set - 1/350 scale Detail Parts Navy Military Series assembly kit
#25190 Yukikaze Detail Up Set - Tamiya 1/350

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.nz. All rights reserved