#51475 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set - Tamiya 1/12  [51475]

Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set

Price:

NZD$42.22

Brand:
Tamiya
Model:
51475
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
alt="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set" title="Tamiya #51475 - 1/12 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set"
Write a review
Tamiya item 51475 - Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set 1/12 Off-road
#51475 RC Volkswagen VW T1 Wheelie Body Set - Tamiya 1/12

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.nz. All rights reserved