#54894 Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 17.5T BLM-02S - Tamiya  [54894]

Tamiya #54894 - Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 17.5T BLM-02S

Price:

NZD$103.36

Brand:
Tamiya
Model:
54894
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #54894 - Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 17.5T BLM-02S" title="Tamiya #54894 - Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 17.5T BLM-02S"
Write a review
Tamiya item 54894 - Brushless Motor 02 Sensored 17.5T BLM-02S Car Motors Motor / ESC / Cooling Fan
#54894 Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 17.5T BLM-02S - Tamiya

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.nz. All rights reserved