#54895 Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 21.5T TBLM-02S - Tamiya  [54895]

Tamiya #54895 - Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 21.5T TBLM-02S

Price:

NZD$103.36

Brand:
Tamiya
Model:
54895
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #54895 - Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 21.5T TBLM-02S" title="Tamiya #54895 - Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 21.5T TBLM-02S"
Write a review
Tamiya item 54895 - Brushless Motor 02 Sensored 21.5T TBLM-02S Car Motors Motor / ESC / Cooling Fan
#54895 Tamiya Brushless Motor 02 Sensored 21.5T TBLM-02S - Tamiya

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.nz. All rights reserved