Tamiya #58668 - Volkswagen VW Type 2 T1 (M06 Chassis)  [58668]

Tamiya #58668 - Volkswagen VW Type 2 T1 (M06 Chassis)

Price:

NZD$163.29

Brand:
Tamiya
Model:
58668
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #58668 - Volkswagen VW Type 2 T1 (M06 Chassis)" title="Tamiya #58668 - Volkswagen VW Type 2 T1 (M06 Chassis)"
Write a review
Tamiya item 58668 - Volkswagen VW Type 2 T1 M06 - 1/10 scale RWD On-Road M-Chassis Cars assembly kit
#58668 Volkswagen VW Type 2 T1 M06 Chassis - Tamiya

Copyright © 2008-2019 rcjaz.co.nz. All rights reserved